Scaglia INDEVA, dünyanın dört bir yanında ofisleri bulunan, yıllar boyunca insan ilişkilerinin değerini ve şirket içindeki ve dışındaki insanlar arasındaki ilişkileri her zaman ön planda tutan uluslararası bir şirkettir.
Çalışanlarımızı işimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle sadece ISO 45001 standardına göre sertifikalandırılmış son derece katı politikalar ve davranış kuralları benimseyip uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin refahını ilgilendiren tüm hususlara büyük önem veriyoruz.
Şirketimizde herkesin bağlılığının ve fikirlerinin dikkate alınabileceği, değer görebileceği ve çeşitliliği ve benzersizliği içinde şirketin gelişimine katkıda bulunabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.
Bu amaçla, INDEVA2030 programı BM SKH’lerine ulaşılmasına katkıda bulunan faaliyet ve projeleri teşvik etmektedir:

INDEVA 2030 faaliyetleri

INDEVA 2030 programı aşağıdaki alanlarda faaliyet ve projeler içermektedir:

  • Sağlık ve refah
  • Kaliteli eğitim ve insana yakışır iş
  • İnovasyonu teşvik etmek için üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirlikleri
  • Bölgesel ekonomik büyüme