Scaglia INDEVA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SGD’ler) uygun olarak ve Küresel İlkeler Sözleşmesinin sürdürülebilirlik ilkeleriyle tutarlı bir şekilde INDEVA 2030 programını başlatmıştır.
Bu programın amacı, özellikle aşağıdaki SKH’lere ulaşılması için somut sonuçlara yol açan girişimleri teşvik ederek sürdürülebilirlik kültürünü şirket içinde ve tüm paydaşlara yaymaktır:

INDEVA 2030 faaliyetleri ve projeleri

INDEVA 2030 Programı kapsamında devam eden birçok proje ve faaliyetimiz bulunmaktadır.

Ana faaliyetlerimiz ve projelerimiz aşağıdaki sayfalarda bulunabilir: E-ENVIRONMENT, S-SOCIAL, G-GOVERNANCE