Scaglia INDEVA, tüm kurumsal sürdürülebilirlik konularını etkin bir şekilde yönetmek amacıyla bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetim Komitesi atayarak bir iç organizasyon oluşturmuştur.

İş yapma biçimi olarak şeffaf, etik ve sorumlu davranışa inanıyoruz. Bu, yalnızca yasa ve yönetmeliklere uymak değil, aynı zamanda SKH 16 (Barış, Adalet, Güçlü Kurumlar) uyarınca çeşitli paydaşların beklenti ve isteklerini de dikkate almak anlamına gelir:

Scaglia INDEVA, yüksek etik standartları sağlamak için Grup genelinde geçerli olan bir dizi araç geliştirmiştir. Bu araçlar 231/2001 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi ve Etik Kuralları uyarınca Organizasyon Modeline odaklanır ve şunları içerir:

  • Yolsuzlukla Mücadele Davranış Kuralları
  • Temel çalışma koşulları kuralları
  • Sağlık ve güvenlik politikası
  • Modern köleliğe karşı politika
  • Çevre ve enerji politikası
  • Ayrımcılık yapmama ve çeşitlilik politikası
  • Tedarikçi Davranış Kuralları 

Scaglia INDEVA, davranış ilkelerine uyulmasını sağlamak amacıyla, gizlilik ve anonimliği garanti ederek, kurallarının ihlalleri ve usulsüzlükleri ile ilgili raporları Denetim Kurulu’na bildirmeyi amaçlayan İhbar Prosedürü’nü yayınlamıştır.