“Kalkınma hakkı, şimdiki ve gelecek nesillerin kalkınma ve çevre ihtiyaçlarını adil bir şekilde karşılayacak şekilde yerine getirilmelidir” (İlke 3 Rio de Janeiro Deklarasyonu, 1992 BM Konferansı)

Scaglia INDEVA, gelişimini şimdiki ve gelecek nesilleri kapsayan ve birbirleriyle yakın süreklilik içinde olan bir süreç olarak görmektedir. Bu nedenle, faaliyet gösterdiğimiz çevrenin korunmasına güçlü bir şekilde bağlıyız ve Çevre Politikamızda Birleşmiş Milletler tarafından 2030 için belirlenen hedeflere ve özellikle SKH 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim), SKH13 (İklim için Hareket Etme) ve SKH15’e (Yeryüzünde Yaşam) ulaşma taahhüdümüzü açıkça belirttik.

Scaglia INDEVA’nın ISO 14001 Sertifikası ile tanınan çevreye bağlılığı, müşterileri için yeni, giderek daha verimli ürünler tasarlaması, giderek daha sürdürülebilir ve dayanıklı malzemeler kullanması ve faaliyetlerinin enerji verimliliğine dikkat etmesi ile ifade edilmektedir

INDEVA 2030 faaliyetleri

Enerji tasarrufu planı

Enerji performansımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, tüketimi optimize ederek ve mümkün olan yerlerde azaltarak şirketin her farklı alanında enerji verimliliğini artırmak için kaynakların kullanımını planlamayı ve rasyonelleştirmeyi içeren ISO 50001 ile uyumlu bir Enerji Yönetim Sistemi ile kendimizi donattık.

Atık azaltma faaliyetleri
Konteynerlerin ve ambalajların yeniden kullanımını en üst düzeye çıkarmak için bir program uygulayarak üretilen atıkları azaltmaya kararlıyız.

Atık geri dönüşüm faaliyetleri
Üretilen atıkların etkin bir şekilde ayrı toplanması ve daha verimli bir şekilde geri dönüştürülmesi için faaliyetlerimizin düzenlenmesini teşvik ediyoruz