Scaglia INDEVA’nın köklerinde ve tarihinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma değerleri vardır.
Hedefi her zaman sektör lideri ürünlere sahip, uluslararası erişime sahip, ancak gelişimine güçlü bir şekilde katkıda bulunduğu kendi topraklarında sağlam kökleri olan bir şirket kurmak olmuştur.

Küresel İlkeler Sözleşmesi ve SKH’ler
Eylül 2015’te 150’den fazla uluslararası lider küresel kalkınmaya katkıda bulunmak, insan refahını teşvik etmek ve çevreyi korumak amacıyla Birleşmiş Milletler’de bir araya geldi. Devletler Topluluğu, temel unsurları yoksulluğu sona erdirmeyi, eşitsizlikle mücadele etmeyi ve sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini onayladı.

Scaglia INDEVA, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkeleri ve stratejisiyle tutarlı bir şekilde, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne bağlı kalmış ve SKH’lerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan faaliyet ve projeleri içeren INDEVA2030 programını desteklemiştir.