Scaglia INDEVA, iş ilkelerini her zaman karakterize eden sürdürülebilirlik taahhüdünü geliştirmek amacıyla, gönüllülük esasına dayalı olarak kendi Sürdürülebilirlik Raporunu hazırlamayı seçmiştir.

Scaglia INDEVA, gezegenin ve gelecek nesillerin yararı için sürdürülebilirlik kriterlerini daima göz önünde bulundurarak faaliyet göstermenin temel öneminin farkındadır; öte yandan Scaglia INDEVA, sürdürülebilirliğin ekonomik açıdan da anlamlı olduğu ölçüde “sürdürülebilir” olduğuna inanmaktadır. Bu dengeyi göz önünde bulundurarak, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın yararına olan girişimleri ve faaliyetleri teşvik ettik ve bunları sürdürülebilirlik raporumuzda kabul görmüş ilkelere ve metodolojiye göre muhasebeleştiriyoruz.

Scaglia INDEVA, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkeleri ve stratejisi doğrultusunda ve bunlara atıfta bulunarak Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne bağlı kalmakta ve SKH’lerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan faaliyet ve projeleri bir araya getirmek için INDEVA2030 programını teşvik etmektedir.

Sustainability Report 2022