ISO 9001

ISO 9001 Scaglia INDEVA

KALİTE SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi (QMS) için gereklilikleri belirleyen uluslararası standart olarak tanımlanır.
Kuruluşun sürekli olarak müşteri ve mevzuat gerekliliklerini karşılayan ürün ve hizmetler sağlayabileceğini belgelendirir. Standart, güçlü bir müşteri odağına sahip olmayı, üst yönetimin katılımını ve sürekli iyileştirme güdüsünü içeren 7 kalite yönetimi ilkesine dayanmaktadır.

ISO 45001

INNDEVA certification ISO 45001

GÜVENLİK SİSTEMİ SERTİFİKASI

ISO 45001, bir iş sağlığı ve güvenliği (İS&G) yönetim sistemi için gereklilikleri belirleyen, bir Şirketin yaralanma ve hastalıkları önlemede İS&G performansını proaktif olarak iyileştirmesini sağlamak için kullanımı için rehberlik sağlayan Uluslararası bir Standarttır.

ISO 45001, bir kuruluşun İSG yönetim sistemi aracılığıyla, çalışanların sağlığı/refahı gibi sağlık ve güvenliğin diğer yönlerini de entegre etmesini sağlar.

ISO 14001

EnvironmentalSysCert_ISO14001_col-e1673352807373

KALİTE SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 14001, bir çevre yönetim sistemi için gereklilikleri ortaya koyan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Kuruluşların, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların azaltılması yoluyla çevresel performanslarını iyileştirmelerine, rekabet avantajı ve paydaşların güvenini kazanmalarına yardımcı olur.

Tanınmalar

EcoVadis

medal

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DERECELENDİRMESİ

SCAGLIA INDEVA SPA, madalya tarihinden önceki 12 ay içinde EcoVadis tarafından değerlendirilen şirketlerin en iyi %35’ine verilen bir ödül olan EcoVadis Bronz Madalyası’na layık görüldü.

Ödül, şirketin sürdürülebilirlik yönetim sisteminin kalitesini yansıtmakta ve değer zinciri boyunca şeffaflığı teşvik etme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde dünya çapında tanınmaktadır.