SCAGLIA IDEVA’nın kurumsal yönetimi nolu İtalyan Kanun Hükmünde Kararnameye dayanmaktadır 231.

Kurumsal Yönetim

Etik Kuralları

Çevre politikası