industry 4.0 ready

INDEVA® Ağ Geçidi ile donatılmış bir INDEVA® Manipülatörü, Şirket wi – fi ağı aracılığıyla Müşterinin BT Sistemi ile veri alışverişinde bulunabilir.

pdf broşürü için buraya tıklayın

Teknik özellikler:
> veri iletim protokolü. Standart Modbus TCP/IP
> wi – Fi ağına bağlantı: 802.11.2.4 Gh
> Manipülatör yapılandırması:sunucu

 INDEVA® AĞ GEÇİDİ, ÇIKTI ve GİRDİ veri alışverişini gerçek zamanlı OLARAK sağlar.

Makine Verileri, örnek:

> dijital giriş durumu

> dijital çıkış durumu

> makine alarmları

Performans Verileri, örnek :

> mekanik tutucu döngüsü

> kablonun kapladığı kilometre sayısı *

> tüketim (kw / h) *

> makine çalışma sıcaklığı *

> kaldırılan yükün yaklaşık ağırlığı *

* veriler pnömatik Manipülatör’den alınamaz

Bakım yönetimi Verileri:

> önleyici ve olağan bakım yönetimi ve zamanlaması, yakın bakım gerektiğinde uyarı ile.

GİRİŞ

Çalışma Verileri, örnek:

> yük alma / bırakma konumu kontrolü

> yük alma / bırakma yüksekliği kontrolü

> barkod tanıma

> parça toplama sırası kontrolü

VERİ İLETİŞİMİ yeteneği, Industry 4.0’daki makineler için gerekli bir özelliktir

İNDEVA MANİPÜLATÖRLERİ İLE BAĞLANTILI UYGULAMALAR

 Ürün tanımlama

İşlenen ürünün tanımlanması (modeline ve/veya seri numarasına göre), aşağıdaki paradigmalara göre üretim sürecinin planlanmasını sağlar:

  • Ürün kaydı
    Ürün tanıma farklı şekillerde sağlanabilir: şekline göre ürün modeline göre; barkod veya RFID etiket okuma yoluyla seri numarasına göre. Ürün tanıma, yönetim sisteminde malzeme izlenebilirliği ve kaydı sağlar.
  • Uyarlanabilir döngü
    Makine döngüsü, ürün modeline ve / veya seri numarasına ve / veya çalışma sırasına göre uyarlanabilir. Manipülatör, işlenecek parçaya göre farklı davranacak şekilde programlanabilir, örn.:

 > Bir modelin seçilmesi gerekmiyorsa, Manipülatör yük tutmayı gerçekleştirmeyecek ve / veya operatör için bir uyarı üretecektir.
> ürün modeline veya seri numarasına göre farklı serbest bırakma pozisyonları planlanabilir; Manipülatör, seçilen her bir serbest bırakma pozisyonu için doğru serbest bırakma pozisyonunu gösterecektir

ve yanlış konumda serbest bırakmayı önleyecektir.
> örneğin, belirli gereksinimlere göre bir paleti doldurmak için sadece belirli modellerin seçilmesine izin vermek mümkündür.

  • Poka-yoke
    Bir insan operatörünün esnekliğini gerektiren herhangi bir işlem de insan hatasına maruz kalır. INDEVA® Ağ Geçidi sayesinde, bir INDEVA® Manipülatörü tarafından gerçekleştirilen bir işlem insan hatasına maruz kalmaz

Gelişmiş üretim esnekliği

Üretim süreci planlamasındaki esneklik, daha az zamanda, daha düşük maliyetlerle daha fazla ürün çeşidi üretmeyi mümkün kılar. Farklı ürünleri tek bir üretim zincirinde karıştırmak, ancak Manipülatörler de dahil olmak üzere operatör ve makinelerle etkileşime girebilen bir üretim yönetim sistemi ile akıllıca kontrol edilirse sağlanabilir.

Manipülatör Denetimi

INDEVA® Ağ Geçidi, Manipülatör durumunu hem Şirket ağının içinden hem de dışından izlemenize olanak tanır.
Denetim şunları sağlar, örneğin.:
> gerçek zamanlı uyarı sayesinde anında gerekli olması durumunda hızlı bakım eylemleri;
> Manipülatör performans verilerinin saklanması;
> Uygunsuz kullanımı önlemek için Manipülatör durum izleme (ağırlığı Maksimum kapasitenin üzerine kaldırmak, izin verilen sınırın ötesinde ortam sıcaklıklarında çalışmak, vb.);
> gerçek çalışma koşullarına göre bakımın programlanması.

İşçinin eforunun izlenmesi ve ergonominin optimizasyonu

INDEVA® Ağ Geçidi, operatör için hem daha fazla verimlilik hem de daha fazla ergonomi talebini karşılamak için operatörün çabalarını izlemeye ve kontrol etmeye ve Manipülatör çalışma koşullarını buna göre planlamaya olanak tanır.

INDEVA® Kaldırma Destek Cihazının rekabet özelliklerinin çok üstünde olmasının nedeni