Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerinizin 2016/679 sayılı AB Tüzüğünün 13. maddesine (” GDPR “) uygun olarak işlenmesine ilişkin bilgiler

Giriş

SCAGLIA INDEVA SpA (bundan böyle “Şirket” veya “Denetçi” olarak anılacaktır) için, müşterilerinin kişisel verilerinin, hatta ileriye dönük olarak ve şirket web sitesinin kullanıcılarının (” Kişisel Veriler “) korunması esastır ve son derece önemlidir. Kişisel Verilerin otomatik veya el ile işlenmesi, SCAGLIA INDEVA S.p.A tarafından 2016/679 sayılı AB Tüzüğü (” Tüzük ”olarak anılacaktır) tarafından belirlenen haklara ve korumalara tam uygun olarak ve Kişisel Verilerin korunması ile ilgili tüm konularda geçerli olan ek kurallara uygun olarak yapılır.

 1. SCAGLIA INDEVA SpA neden bu bilgiyi size sunuyor?

Yönetmeliğe göre, Kişisel Verileri işlemeye başlamadan önce, verileri talep edilen kişi, verilerin hangi amaçlar için talep edildiği ve bu verilerin nasıl kullanıldığı konusunda Denetçi tarafından bilgilendirilmelidir. Konuyu anlamanıza izin verecek basit ve anlaşılır açıklamalar içeren, bu bilgilerde atıfta bulunulan ana terimler Sözlüğüne sahipsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizi kim işleyecek?

Kişisel Verileriniz, SCAGLIA INDEVA SpA, şirket sicil numarası ve kayıtlı adresi Via Marconi 42 posta kodu 24012, Val Brembilla (Bergamo ili) İtalya adresinde bulunan 03146130160 Vat kimlik numarası (bundan böyle “Denetçi” olarak anılacaktır) tarafından işlenecektir. SCAGLIA INDEVA S.p.A.’ nın kontrollü yabancı şubeleri, bazı özel işlemler için (aşağıdaki Paragraf 3.2 ‘ye bakınız), Denetçi ile birlikte çalışabilir ve bu tür işlemlerin “Ortak Denetçisi” olarak hareket edebilir (bundan böyle “Ortak Kontrol elemanları” olarak anılacaktır). Bunlar:

 • Merkezi Esslinger Str. 26 – 73249 Wernau (Almanya) da bulunan ve Stuttgart Şirket Kayıt Ofisinde HRB 22119 Kayıt numarası ile kayıtlı, DE128792813 vergi numaralı SCAGLIA INDEVA GmbH, e-posta adresi: info@de.indevagroup.com;
 • Merkezi 215 Rue Henri Barbusse 95100 ARGENTEUIL (Fransa) adresinde bulunan, şirket kayıt ofisinde B398917914 numarası ile kayıtlı, FR55398917914 vergi kimlik numaralı ve SCAGLIA INDEVA S.A.R.L e-posta adresi; info@fr.indevagroup.com
 • Merkezi Coney Green Business Centre, Clay Cross Chesterfield, Derbyshire S45 9JW (Birleşik Krallık) da bulunan ve 04122641 sicil numarası ile şirket siciline kayıtlı, Vergi referans numarası 6701801814 ve vergi kimlik numarası GB764299096 olan SCAGLIA INDEVA Ltd, e-posta adresi: info@uk.indevagroup.com.

Ortak Denetçi Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince aşağıdakileri taahhüt ederler:

 • Bazı amaçları ve Kişisel Verilerin nasıl işlendiğini birlikte tanımlamak
 • Yönetmeliğin 15, 16, 17, 18 e 21. maddelerinde (Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtildiği şekilde Kişisel Verilerinizin taşınabilirliğini talep etmenize ilişkin olarak bile) belirtildiği şekilde haklarınızı kullanmanız durumunda size nasıl yaklaşılacağını birlikte, açık ve maksimum şeffaflıkla tanımlamak
 • Bu Bilgileri, ilkelerin ortak ilgi alanı olduğu yerlerde, Yönetmelik tarafından gerekli görülen herhangi bir bilgiyi açıklayarak birlikte tasarlamak
 1. Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği?

3.1. Ana amaç
“İletişim Talebi için Çevrimiçi Form” aracılığıyla girdiğiniz iletişim ve veri taleplerine yanıtı etkinleştirmek için SCAGLIA INDEVA SpA’nın bazı Kişisel Verilerinizi toplaması gerekir. SCAGLIA INDEVA S.p.A. web sitesi tarafından zaman zaman sunulan diğer hizmetlerden yararlanabilmeniz veya istenen bilgileri alabilmeniz için Kişisel Verilerinizin işlenmesi Denetçi üzerinde olacaktır. SCAGLIA INDEVA S.p.A. web sitesinin “Genel Kullanım Koşulları” nı resmen kabul ettiğiniz için, sizinle Denetçi arasında devam eden sözleşmeye dayalı ilişkide Kişisel Verilerinizin işlenmesinin temelindeki “yasal çerçeve “bulunabilir. Yukarıda belirtilen amaçlar için sizden istenecek Kişisel Veriler, “İletişim Talebi Başvuru Formu” nda görüntülenenlerdir.

3.2. Ek amaçlar
“Ortak Denetçi” tanıtım, reklam ve/veya pazarlama faaliyetlerinde bile dikkatinizi çekebilir (” doğrudan pazarlama ”amaçları.Bu faaliyetler arasında, yasal ve tüzük hedeflerine dayanarak yasal bir çıkarları olduğu varsayılarak, Ortak Kontrol elemanları tarafından satılan ve/veya teslim edilen ürün, hizmet tanıtımı ve reklamını yapmak için yürütülen tüm faaliyetler bulunmaktadır.

Müşterek Kontrol elemanları tarafından yürütülen doğrudan pazarlama faaliyetleri, resmi bir reddi ifade etmediğiniz sürece (Yönetmeliğin Önsözünün 47. Fıkrası; Yönetmeliğin 6. Maddesi, 1f fıkrası) rızanıza bakılmaksızın yapılır. Doğrudan pazarlama amacıyla size yaklaşılabilecek yollar/araçlar otomatikleştirilebilir (e – posta) veya personel tarafından manuel olarak yapılabilir (usulüne uygun olarak talimat verilmiş operatörler tarafından telefon görüşmeleri; posta yolu; e – posta; sosyal ağ bildirimi). Bununla birlikte, bu Bilginin altındaki 6. paragrafta daha iyi açıklandığı gibi, bazı amaçlarla ilgili olarak bile kısmen onayınızı iptal edebilirsiniz. Yalnızca bir örnek olarak, onayınızı yalnızca manuel olarak gerçekleştirilen doğrudan pazarlama faaliyetleri ve otomatikleştirilenlerin onayını iptal etmek için saklayabilirsiniz.

 1. Kişisel Verileriniz diğer kuruluşlara iletilecek/diğer kuruluşlarla paylaşılacak mı?
  Kişisel Verilerinizin işlenmesinde yer alan tüm faaliyetlerin bu Bilgilerde belirtilen amaçlar doğrultusunda doğru bir şekilde dağıtılması için, Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin belirli faaliyetlerin yürütülmesi için Denetçi veya Ortak Kontrol elemanları tarafından usulüne uygun olarak atanan/görevlendirilen/taahhüt edilen gerçek kişiler, çalışanlar veya profesyoneller tarafından işlenebilir.

Kişisel Verileriniz:

 • Denetçi ve/veya Ortak Kontrol elemanları adına, işleme sürecinin bir kısmını ve/veya müteakip veya hazırlık veya faydalı faaliyetleri yürüten üçüncü taraflar (satış temsilcileri ve acenteleri; Veri Sahibinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren yetkili distribütörler ve bayiler). Bu kişiler “İşlemci” olarak atanır ve hareket ederler (bkz. Yönetmeliğin 4. Maddesi, 8. Fıkrası)
 • Kamu Kurumları ve Yargı Mahkemeleri, yasaların dayattığı durumlarda veya cezai olayları önlemek veya bastırmak amacıyla. Kişisel Verileriniz, bu Bilgilerde belirtilen amaçlar için işleme dahil olan faaliyetlerden herhangi birini doğru bir şekilde dağıtmak amacıyla, gerçek kişiler, Denetçi veya Ortak Kontrol elemanları tarafından usulüne uygun olarak atanan/görevlendirilen/taahhüt edilen profesyonellerin çalışanları tarafından işlenebilir.
 1. Kişisel Verileriniz Denetçi tarafından ne kadar süre işlenecektir?
  Bu Bilginin 3.1 ‘inci paragrafında belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verileriniz Yönetmelikteki Önsözün 39’ uncu maddesinde belirtildiği gibi en kısa süre boyunca işlenecektir; bu, sizinle Denetçi arasındaki sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar ve Yönetmelikteki Önsözün 65 ‘inci maddesinde belirtildiği gibi yasa tarafından ek bir işlem süresi talep edildiği durumlar hariç olmak üzere, bu Bilginin 3.2 paragrafında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Ortak Kontrol elemanları, Kişisel Verilerinizi, bu Bilgide açıklanan herhangi bir şekilde, verilerin talep edildiği amaçlardan birine veya tümüne ilişkin onayınızı iptal etme isteğinizi ifade edeceğiniz zamana kadar yasal olarak işleyebilir.

Onayınızın nihai olarak iptal edilmesi, Ortak Kontrol elemanlarını iptal edilen amaçlar ölçüsünde herhangi bir işlemi durdurmak zorunda bırakacaktır.

 1. İşleme için önceden ifade edilmiş bir onayın ne zaman ve nasıl geri alınabileceği/iptal edilebileceği?
  İptalinizden önce verilen eski onama dayanarak Kişisel Verilerinizin geçerliliğine ve yasal olarak işlenmesine bakılmaksızın, ne zaman isterseniz, tamamen ve/veya kısmen, marketing@it.indevagroup.com adresindeki Denetçiye veya 2. Paragrafta listelenen yukarıdaki adreslere Ortak Kontrol elemanlarına bir e – posta göndererek veya daha önce tarafınızdan iletilen e – posta adresinde almanız muhtemel olan e – postalarda her zaman mevcut olan “abonelikten çık” düğmesine tıklayarak.
 2. Yönetmelik size herhangi bir hak veriyor mu?
  Evet, Yönetmelik hükümleri size temel olarak Kişisel Verilerinize erişim imkanı vermektedir, eksik veya hatalı olması durumunda bunların değiştirilmesini/güncellenmesini talep etme, işlemenin Yönetmelik ile ilgili olarak hukuka aykırı olması durumunda silinmesini talep etme, hatta bu konuda geçerli olan diğer yasalara karşı çıkma, hukuka uygun ve gerekçeli herhangi bir nedenle işlenmesine karşı çıkma imkanı vermektedir.

Aşağıda özellikle Denetçiye ve/veya Ortak denetçiye karşı istediğiniz zaman kullanabileceğiniz tüm hakların listesini bulabilirsiniz:

 • Erişim hakkı;
 • Değişiklik hakkı;
 • Silme hakkı;
 • İşlemi bir şekilde kısıtlama hakkı;
 • Taşınabilirlik hakkı;
 • Muhalefet hakkı;
 • Denetim Makamına talepte bulunma hakkı;

Yukarıda listelenen hakların doğru bir şekilde kullanılması için, Denetçi ile marketing@it.indevagroup.com, e – posta adresinden ve/veya Ortak Kontrol elemanları ile paragraf 3 ‘te listelenen yukarıda belirtilen adreslerden e – posta yoluyla kolayca iletişime geçebilirsiniz.

 1. Kişisel Verileriniz nerede işlenecek?
  Kişisel Verileriniz, Denetçi ve/veya Avrupa Birliği topraklarındaki Ortak Kontrol elemanları tarafından işlenecektir.