Manuel Malzeme Taşıma (MMH) için ergonomi ve güvenlik

Manuel malzeme taşıma (MMH) çalışmaları, Avrupa ve ABD’de yıllık olarak bildirilen kas – iskelet sistemi bozukluklarının büyük bir yüzdesine katkıda bulunmaktadır.  Kas – iskelet sistemi rahatsızlıkları  genellikle bel, omuz ve üst ekstremitelerde gerginlik ve burkulmaları içerir.

Bu hastalıklardan etkilenenler için uzun süreli ağrı, sakatlık, tıbbi tedavi ve finansal strese neden olabilirler ve işverenler de bu durumda genellikle kendilerini bunun faturasını doğrudan veya işçi tazminat sigortası yoluyla öderken bulurlar ve aynı zamanda çalışanlarının tam kapasite de çalışamama nedeni ile iş kaybıyla başa çıkmaları gerekir.

Bilimsel kanıtlar, etkili ergonomik müdahalelerin MMH iş görevlerinin fiziksel taleplerini azaltabileceğini, böylece neden olabilecekleri kas – iskelet sistemi yaralanmalarının insidansını ve şiddetini azaltabileceğini göstermektedir.  Yaralanmaya bağlı maliyetleri azaltma potansiyelleri, ergonomik müdahaleleri tek başına bile şirketin verimliliğini, ürün kalitesini ve genel iş rekabet gücünü artırmak için yararlı bir araç haline getirir.

Manuel yük taşıma ve Endüstriyel manipülatörler (yük dengeleyiciler)

Endüstriyel manipülatörler ve yük dengeleyiciler, manuel malzeme taşımacılığında daha fazla ergonomi ve güvenlik ihtiyacını karşılamak ve Ulusal standartlara ve düzenlemelere (örneğin EU EN 1005-2 veya ergonomi ve güvenlikle ilgili ABD OSHA ve NIOSH standartları gibi) uymak için tanıtılmıştır.
Tüm Kaldırma Yardımcı ekipmanları ergonomik güvenlik üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, ancak vinçler (pnömatik veya sabit hızlı elektrikli cihazları kontrol etmek için düğmelere basılarak çalıştırılan) gibi geleneksel kaldırma ekipmanları verimlilik iyileştirmeleriyle ilişkilendirilmemiştir. Hızlı ve doğru hareket gerektiren uygulamalar için, bunlar garip, yavaş ve insanların doğal bir şekilde hareketleri koordine etme ve kontrol etme yeteneğinden yararlanmazlar. Geleneksel pnömatik Manipülatörler de ergonomik olmayan birkaç özelliğe sahiptir: çok fazla hareket ederler, zıplarlar ve yükü tam olarak konumlandırmak için çok fazla küçük düzeltici harekete ihtiyaç duyarlar ve bu nedenle de  gerilime neden olurlar ve üretkenliği azaltırlar (bkz. Woldstad, Chaffin – 1994 ve Rossi, Bertoloni – 2013).
Sezgisel ve duyarlı kontrol eksikliği, özellikle insanlar ekipmanı zorladıklarında veya yanıt vermeyen ekipmanla çalışırken hayal kırıklığına uğrayıp ekipmanı bir kenara bıraktıklarında hem ürün hasarına hem de kümülatif travma yaralanmalarına neden olabilir.

Operatör sağlığını etkili bir şekilde iyileştirmek ve ergonomik güvenli taşıma işlemlerini gerçekleştirmek için, Manipülatörün sadece yük kaldırma sırasında (dikey eksen boyunca) değil, aynı zamanda ivme, fren veya yön değişiklikleri sırasındaki atalet kuvvetlerini de ortadan kaldırması gerekir.

Bu ergonomi kurallarına sadece INDEVA® (Taşıma için akıllı cihazlar) veya IAD (Akıllı taşıma cihazları) olarak daha iyi anılan yeni nesil elektronik Manipülatörler uymaktadır.

Brescia Üniversites’ndeki Araştırma Ekibinden Rossi ve Bertoloni tarafından yürütülen ve Uluslararası Endüstriyel Ergonomi Dergisi’nde (2013) yayınlanan bir vaka çalışmasının sonuçları, Scaglia Indeva®’ nın  Liftronic® Easy gibi bir INDEVA®’ nın kaldırılan ağırlığın büyük (20kg) olduğu durumlarda ve yükün ağırlığının bir Manipülatör (5kg) için gerekli yatırımı haklı çıkaramadığı durumlarda manuel malzeme taşımacılığına tercih edilebileceğini göstermektedir.  Bu çalışma ayrıca INDEVA kullanımının daha fazla verimlilik ve gelişmiş ergonomi ve güvenlik talebini nasıl karşıladığını da kanıtlamıştır.

İtalyan Ergonomi Merkezinden (SIE)  Colombini ve Fanti tarafından yapılan bir çalışma, güvenlik ve üretkenlikle birlikte ergonomi gereksinimlerini bir pnömatik Manipülatör ve manuel taşımadan çok daha fazla karşıladığını kanıtlamıştır.

Ergonomik ve güvenli manuel yük taşıma kılavuzu

EN 1005 gibi Manuel Malzeme Taşıması için Uluslararası güvenlik standartları ve aşağıdaki belgeleri indirerek OSHA ve NIOSH yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Avrupa Birliği’nin ekonomi standartlarından sorumlu teknik komitesi CEN/TC122 tarafından yayınlanan çalışma grupları ve ana standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

Başlıca AB ve ABD ergonomi ilke ve düzenlemelerinin bir özetini indirin

Vaka geçmişleri için indirme